Casper Labuschagne's Homepage

Have you visited a page earlier? Then please remember to click on the refresh button of your browser (top-left corner) to get the latest version.


Bibliografie

Autobiografie (werk in uitvoering)

Lezingen op het grondvlak

Op de kansel in Nederland

Laatste artikelen:

De lange ij als van oorsprong een gestipte y: ‘ÿ’

De ij die geen lange ij is - Rare omkeringen

Recent Articles:


General Introduction to Logotechnical Analysis (Updated)

  An introduction to the study of the numerical features of the Biblical writings as a fresh approach to their compositional structure. They appear to be numerical compositions structured by a few symbolic numbers, 7 as the number of fullness, 11 as the number of fulfilment, and 17 and 26 as the numbers representing the name of YHWH.

Numerical Features of the Psalms and Other Selected Texts

  A Logotechnical Quantitative Structural Analysis of all the Biblical Psalms. Including an Introduction to the five books of the Psalter and a fresh approach to the compositional Structure of the Psalter.

 • Analysis of the Hymns Outside the Book of Psalms, with an Introduction to the Embedded Poetry.
 • Analysis of Pertinent Blessings and Laments.
 • Analysis of Miscellaneous Texts.

Numerical Features of the Books of Genesis-Kings, the Enneateuch

  A New Approach to their Compositional Structure

 • What is presented here is a quantitative structural analysis of the books of Genesis-Kings, the Enneateuch.
 • In addition to the links to the analyses of the nine books the reader will find links to relevant articles published elsewhere on the site.

Numerical Features of the Books of the Prophets

  A New Approach to their Compositional Structure

 • What is presented here is a quantitative structural analysis of the books of the Prophets.
 • In addition to the links to the analyses of these books the reader will find links to relevant articles published elsewhere on the site.

Numerical Features of the Remaining Books of the Ketubim

  A New Approach to their Compositional Structure

 • What is presented here is a quantitative structural analysis of the books of the Ketubim.
 • In addition to the links to the analyses of these books the reader will find links to relevant articles published elsewhere on the site.
 • Most recent publication: The Book of Chronicles (August 17, 2016)

Numerical Secrets of the Bible. Introduction to Biblical Arithmology

  This revised reprint introduces the reader to the fascinating world of number symbolism in biblical times and demonstrates how well-known symbolic numbers were used to give structure to the text and to deepen its contents.

Artikelen, boeken en lezingen

  Wetenschappelijk gefundeerd en in eenvoudige taal geschreven; bedoeld voor allen die in de Bijbel en het geloof geïnteresseerd zijn, niet alleen binnen maar met name ook buiten de kerk.

 • Het einde van het zogeheten Deuteronomistische Geschiedwerk (nieuw september 2014)
 • Bijbels-theologische artikelen en lezingen over diverse actuele onderwerpen
 • Wat zegt de Bijbel in Gods Naam?
 • Vertellen met getallen
 • Zin en onzin over God. Een kritische beschouwing van gangbare godsvoorstellingen
 • Zin en onzin rond de Bijbel. Bijbelgeloof, Bijbelwetenschap en Bijbelgebruik
 • Hoe heilzaam is de bijbelwetenschap? (Afscheidsrede)
 • Numerical Secrets of the Bible. Rediscovering the Bible Codes (totaal herziene en Engelstalige versie van Vertellen met getallen)

Trudie Labuschagne's onderzoek naar de vorm, functie en symboliek van de menora

 • Investigation into the Form and Symbolism of the Menorah (PhD Thesis).
 • De menora in woord en beeld. Een studie over de vorm, functie en betekenis van de menora in het Oude Testament en de latere symboliek (Doctoraalscriptie Faculteit der Godgeleerdheid - Rijksuniversiteit Groningen - 1993).

Geschiedenis van de familie Labuschagne

Bijgewerkt: 17 augustus 2018