Casper Labuschagne's Homepage

Have you visited a page earlier? Then please remember to click on the refresh button of your browser (top-left corner) to get the latest version.


Bibliografie

Autobiografie (werk in uitvoering)

Lezingen op het grondvlak

Op de kansel in Nederland

Kleine artikelen:

De lange ij als van oorsprong een gestipte y: ‘ÿ’

De ij die geen lange ij is - Rare omkeringen

On-woorden met een ‘non-woord’ als grondwoord

Recent Articles:


General Introduction to Logotechnical Analysis (Updated)

Numerical Features of the Psalms and Other Selected Texts

Numerical Features of the Books of Genesis-Kings, the Enneateuch

Numerical Features of the Books of the Prophets

Numerical Features of the Remaining Books of the Ketubim

Numerical Secrets of the Bible. Introduction to Biblical Arithmology

Artikelen, boeken en lezingen

  • Het einde van het zogeheten Deuteronomistische Geschiedwerk (nieuw september 2014)
  • Bijbels-theologische artikelen en lezingen over diverse actuele onderwerpen
  • Wat zegt de Bijbel in Gods Naam?
  • Vertellen met getallen
  • Zin en onzin over God. Een kritische beschouwing van gangbare godsvoorstellingen
  • Zin en onzin rond de Bijbel. Bijbelgeloof, Bijbelwetenschap en Bijbelgebruik
  • Hoe heilzaam is de bijbelwetenschap? (Afscheidsrede)
  • Numerical Secrets of the Bible. Rediscovering the Bible Codes (totaal herziene en Engelstalige versie van Vertellen met getallen)

Trudie Labuschagne's onderzoek naar de vorm, functie en symboliek van de menora

  • Investigation into the Form and Symbolism of the Menorah (PhD Thesis).
  • De menora in woord en beeld. Een studie over de vorm, functie en betekenis van de menora in het Oude Testament en de latere symboliek (Doctoraalscriptie Faculteit der Godgeleerdheid - Rijksuniversiteit Groningen - 1993).

Geschiedenis van de familie Labuschagne

Bijgewerkt: 21 januari 2019