Trudie Labuschagne's webpagina

Trudie Labuschagne's onderzoek naar de vorm, functie en symboliek van de menora


Doctoraalscriptie (1993)

De menora in woord en beeld

Een studie over de vorm, functie en betekenis van de menora in het Oude Testament en de latere symboliek

Faculteit der Godgeleerdheid - Rijksuniversiteit Groningen - begeleid door Prof.dr. C.J. Labuschagne


Klik op het voorblad hieronder om door te gaan naar mijn scriptie