Diverse artikelen, publicaties, boeken en lezingen

door

Casper J. LabuschagneDiverse artikelen en lezingen

Bijbels-theologische lezingen, diverse publicaties en kleine taalkundige artikelen
(inclusief overzichten van lezingen op het
grondvlak en preekbeurten in Nederland
en de complete bibliografie)

Wat zegt de Bijbel in Gods Naam?

Nieuwe bijbeluitleg en modern godsgeloof

Vertellen met getallen

Functie en symboliek van getallen in de bijbelse oudheid

Zin en onzin over God

Een kritische beschouwing van gangbare godsvoorstellingen

Zin en onzin rond de Bijbel

Bijbelgeloof, Bijbelwetenschap en Bijbelgebruik

Numerical Secrets of the Bible

(De Engelstalige en totaal herziene versie van Vertellen met getallen)

 Home