DE MENORA IN WOORD EN BEELD

Een studie over de vorm, functie en betekenis van de menora

in het Oude Testament en de latere symboliek

inhoud

Doctoraalscriptie Oude Testament

door Trudie Labuschagne - maart 1993

Faculteit der Godgeleerdheid - Rijksuniversiteit Groningen


Beknopte samenvatting

summary

Trudie Labuschagne